ธุรกิจค้าปลีก
Custom ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการตั้งค่ามาตรฐานในการออกแบบและการสร้างโซลูชันการค้าปลีกให้บริการอัตโนมัติและนวัตกรรมแก่ประชาชน การเติบโตในแง่ของตัวเลข แต่เหนือสิ่งอื่นใดในข้อเสนอ วิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อลูกค้าที่เริ่มต้นด้วยการฟังการตลาดเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่จะนำเสนอลูกค้ารวมกันที่สมบูรณ์ของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการ ที่กำหนดเองนำเสนอโซลูชั่นที่สมบูรณ์สำหรับภาคการค้าปลีกที่รับประกันความเร็วที่จุดของการขาย การเพิ่มประสิทธิภาพของความสามารถรอบช่องและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น