ธุรกิจสถานที่จอดรถ
ระบบที่จอดรถ มีวิวัฒนาการมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกค้ามีความคาดหวังสูงในการให้บริการและการชำระเงินที่จอดรถเมื่อเดินทางมาถึงอาคารที่จอดรถ Custom ได้มีการนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัย สำหรับการออกตั๋วและการพิมพ์ใบเสร็จ ด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ​​Custom สามารถปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าถึงในที่จอดรถ รับประกันความพร้อมใช้งานและความรวดเร็ว